ZimTech s.r.o., M. R. Štefánika 565/40, 951 76 Tesárske Mlyňany
Čo ponúkame?

SLUŽBYElektroinštalačné práce

Ponúkame komplexné riešenia v oblasti elektroinštalácií.


Montáž svietidiel a spotrebičov

Vykonávame montáž svietidiel a elektrických spotrebičov.


Dátové rozvody

Realizujeme štrukturovanú kabeláž.


NN prípojky

Ponúkame kompletnú realizáciu elektrických NN prípojok.


Revízie

Vykonávame revízie elektrických zariadení a spotrebičov.


Kamerové systémy

Realizujeme montáž kamerových systémov SECURIA PRO.
Spoločnosť ZimTech s.r.o. sa zaoberá montážou priemyselnej elektroinštalácie v halách (dopravníkové automatizované systémy) a na výrobných zariadeniach (PLC riadiace systémy, riadenie FM motorov a servomotorov, montáž robotických systémov ako aj pneumatických systémov). Venuje sa tiež montáži elektrických rozvádzačov pre priemyselné výrobné zariadenia a dodaniu a montáži kamerového systému SECURIA PRO. Spolupracuje s nadnárodnými partnermi IFA Technology GmbH, SATec GmbH a Rosenberger Site Solution GmbH. Medzi slovenských partnerov patria spoločnosti SECURIA PRO, ELEKTRO KOCIAN s.r.o., ITECH.FIRES s.r.o. a IMS GROUP s.r.o. V minulosti pracovala pre klientov Arriva – a DB company, Audi Ingolstatd, Daimler AG Stuttgart, Deutsche Post DHL, Nemak Dillingen GmbH, Penzión Kachelman, Porsche Stuttgart, Rudholzer Technologien GmbH a Volkswagen Bratislava.Neváhajte nás kontaktovať:

KONTAKTNÉ ÚDAJE


ZimTech s.r.o.
M. R. Štefánika 565/40
951 76 Tesárske Mlyňany
Slovenská republika


info@zimtech.eu

+421 904 272 825

IČO: 51263971, DIČ: 2120648233
IČ DPH: SK2120648233 registrácia podľa § 7a

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 44694/N.Vedenie spoločnosti:

KONTAKTNÉ OSOBY


Peter ZIMAN
konateľ
znalosť jazyka: slovenský, nemecký


peter.ziman@zimtech.eu

+421 904 272 825

Miroslav PINDEŠ
manažér
znalosť jazyka: slovenský, nemecký


miroslav.pindes@zimtech.eu

+421 911 773 050